NB Wilt u een afspraak maken voor een aanmelding, intake of een voortgangsgesprek? Wij verzoeken u dan telefonisch contact op te nemen met ons kantoor. Tel 085 0474100

'Bewind voor financiële

beslissingen'

'Mentorschap voor

persoonlijke beslissingen'

'Curatele voor financiële en

persoonlijke beslissingen'

Beschermingsbewind

Mentorschappen

Curatele

Animatiefilm 'Wat is bewind?'

Onze kracht

Beschermingsbewind

Mentorschappen

Curatele

Volg ons!

Veel gestelde vragen

Welke eisen worden er door de wetgever gesteld aan de bewindvoerder, curator en mentor?

 

 

Wanneer eindigt een taak van een bewindvoerder, curator of mentor?

 

Krijgt een bewindvoerder, curator of mentor een vergoeding voor zijn diensten?

Hoe kan ik bewind, curatele of mentorschap aanvragen?

 

 

Wat zijn precies de verschillend tussen bewind, curatele en mentorschap?

 

Wat zijn de taken van een curator, bewindvoerder of mentor?

 

 

Bezoek ons

 

 

VRAGEN?

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Aangesloten bij

Om de kwaliteit van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren te waarborgen heeft de wetgever algemene kwaliteitseisen opgesteld die zijn vastgelegd in het ‘Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Voorafgaande aan onze eerste benoeming diende wij aan te tonen (en door de kantonrechter vastgesteld te worden) dat wij voldoen aan deze kwaliteitseisen. Vervolgens zijn wij jaarlijks verplicht aan te tonen, dat wij blijven voldoen aan deze strenge eisen. Meer info..

BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht. Meer info..

De BPBI richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (Stichting FTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. BPBI-leden kunnen zich bij deze stichting aansluiten en zo gebruik maken van de collectieve vergunning. Meer info..

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Vaneveld Bewindvoering is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer info..

Veelgestelde vragen

Cliënt login Onview

Plan een afspraak in

TOP^

Adres

Homerusplein 124

1363 SZ  Almere Poort

 

Postbus 22179

1302CD  Almere

Lid van Branchevereniging